top of page
Marikapajaesittely.jpg

Väripilkku-paja

Väripilkun tarkoituksena on vahvistaa onnistumisen tunnetta ja tarjota iloa tavalliseen arkipäivään.

Väripilkun taiteellinen fokus on oman jäljen tuottaminen, oman taiteellisen jäljen arvostaminen ja itsetunnon vahvistaminen.

Väripilkku haluaa tuoda esille erilaiset taiteentekijät ja kokijat, sekä muistuttaa siitä, että jokaisella on oikeus tulla nähdyksi omassa taiteessaan ja luovuudessaan. Väripilkku haluaa muistuttaa, että jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, myös tukea tarvitsevilla ihmisillä. Kaikilla pitää olla mahdollisuus tasa-arvoiseen taiteen ja kulttuurin kokemiseen sekä taiteella viestimiseen.

 

Lue lisää Marikasta

Marika Tyynismaa-Joukosalmi on koulutukseltaan Kulttuurituottaja (YAMK), Muotoilija (AMK), yrittäjä sekä värikylpyohjaaja metodin ammattilainen.

Marika työskentelee kuvataiteen ja kädentaitojen parissa monien erilaisten asiakkaiden kanssa. 

Marika tekee töitä sen puolesta, että kukin tekijä tulisi nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi omana itsenään, oman taiteensa tekijänä. Marika haluaa tuoda mahdollisuuksia kulttuurin heittäytymiselle, niin tekijän, kuin kokijan roolissa.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page