top of page
Marikapajaesittely.jpg

Väriplku verkstad

Syftet med Väripilku är att stärka känslan av framgång och skapa glädje i den vanliga vardagen.

Väripilkus konstnärliga inriktning är att skapa en egen prägel, att uppskatta sin egen konstnärliga prägel och att stärka självkänslan.

Väripilkku vill lyfta fram olika Konstnärer och upplevare, och påminna om att alla har rätt att synas i sin egen konst och kreativitet. Väripilkku vill påminna om att alla har rätt till konst och kultur, även människor som behöver stöd. Alla ska ha möjlighet att uppleva konst och kultur på lika villkor och att kommunicera genom konst.

 

Läs mer om Marika

Marika Tyynismaa-Joukosalmi är kulturproducent (YAMK), designer (AMK), entreprenör och professionell färgbadsinstruktör.

Marika arbetar med bildkonst och hantverk med många olika kunder. 

Marika arbetar för att varje skapare ska ses, höras och kännas igen som sig själv, som skapare av sin egen konst. Marika vill tillföra möjligheter till kulturell fördjupning, både i rollen som skapare och upplevare.

Call 

123-456-7890 

Email 

Följ

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page