top of page

Kulturgaragets projekt

Kulturgaraget vill stödja och främja det lokala kulturlivet också genom olika nätverk och projekt. På denna sida presenterar vi våra pågående projekt och nätverken bakom dem. Om du vill ha mer information eller vill vara med, vänligen kontakta oss! 

bottom of page