top of page
Paladinsstill2.jpg

Samarbete

Kulturgaraget rf strävar enligt föreningens målsättningar att främja samarbete i både inrikes och internationellt med bla. Skolor, kulturnätverk och näringsliv.

Vi är öppna för allehanda förslag som hjälper till att berika kulturlivet i våra trakter.

Tag kontakt ifall du har någon idé!

 

Vi är öppna för alla förslag, idéer och projekt som hjälper till att berika kulturlivet i vår omnejd. År 2022 vill vi speciellt betona att få med ungdomar i verksamheten, samarbeta med andra nordiska kulturhus, utveckla vår egen media samt hållbarheten inom kulturbranschen.

 

Vi hjälper också gärna ( så mycket vi kan ) andra kulturaktiva i nejden med att hitta lämpliga stödformer för deras egen verksamhet och vid behov hjälper vi till med ansökningar. Vi kan inte garantera positiva ekonomiska beslut men vi kan stöda genom att förädla era idéer så att de kan bli till goda ansökningar.

 

Gällande samarbete tag kontakt med Tina!

IMG_0251.jpg
IMG_0147.jpg
IMG_0165.jpg
bottom of page