top of page

Handla om

kuku_logo-02.png

KuKu, Kulturgaragets projekt för kultur och välmående för specialgrupper

Målet med KuKu-projektet, som startade i början av 2022, är att tillhandahålla konst- och kulturtjänster som stödjer deras välbefinnande till personer med utvecklingsstörning i vår region. Projektet finansieras av Konstfrämjande centrum Taike och Karleby stad. #taiketukee

 

I praktiken har vi under början av året skapat konstverkstäder riktade till personer med utvecklingsstörning i samarbete med Soites handikappserviceenhet och sex konstnärer och kulturprofessionella från olika områden, som nu piloteras under tidig höst.Målet är att kunna starta själva verkstadsdriften i början av oktober och etablera den successivt. 

Under 2023 kommer en liknande modell av konst- och kulturverksamhet i samarbete med det offentliga att utvecklas även för andra målgrupper, såsom äldre och olika typer av rehabiliterare. 

Är du intresserad av att samarbeta med oss?

Kontakta oss så kan vi prata mer detaljerat.

  • Facebook
  • Instagram
Tack för att du skickade in!
bottom of page