top of page

I KuKu-verkstaden är alla konstnärer

Konstbaserade aktiviteter stödjer välbefinnande och rehabilitering på otaliga olika sätt. 

KuKu-verksamheten startar i början av oktober 2022 med workshops riktade till kunder till Soites handikappservice. Verkstäderna pågår vanligtvis alla vardagar klockan 9-13. Våra lokaler finns på Mannerheiminaukio 7. Läs beskrivningarna av verkstäderna nedan. 

bottom of page